آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقكگلمنوهى
Nasıl Yazılır » Osmanlıca nasıl yazılır

Kanun ~ قانون

Osmanlıca olarak Kanun nasıl yazılır? Kanun osmanlıca yazılışı, arapça Kanun nasıl yazılır, Kanun kuran harflerine göre yazılışı

Kanun ::: ("ka" uzun okunur. a. i. c. : kavânîn) : 1) devletin teşri' (* yasama) kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide, * kural. 2) her hangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.

kanûn-ı askeri ::: huk. askerlik kanunu, fr. loi militaire.

kanûn-ı ceza ::: huk. ceza kanunu, fr. code penale.

kanûn-ı esâsı ::: huk. fr. loi de constitution.

kanûn-ı mahsûs ::: huk. husûsi, * özel kanun, fr. oi speciale.

kanun.ı medeni ::: huk. medenî kanun, fr. loi eivile.

kanûn-ı Muhammedi ::: Fâtih Sultan Mehmet zamanında yapılmış olan kanunnâme.

kanûn-ı ticâret ::: huk. ticâret kanunu, fr. code de commerce. 3) tabiat hâdiselerinin bağlı göründükleri ve dışına çıkamadıkları düzen : cisimlerin düşme kanunu. gibi. 4) âdet, yol, yordam.

kanûn-i kadim ::: eski âdet.

kanun-üş-şifâ' ::: İbn-i Sina'nın eski hekimliğe dâir olan esen.5) müz. ilk defa olarak Fârâbî tarafından yapıldığı söylenilen, bir köşesi kesik dik dörtgen şeklinde ve dizler üzerinde parmaklarla çalınan bir çalgı.

---
Kanun osmanlica yazilisi,Kanun arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler