Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

"); kat' ~ قطع

Osmanlıca olarak "); kat' nasıl yazılır? "); kat' osmanlıca yazılışı, arapça "); kat' nasıl yazılır, "); kat' kuran harflerine göre yazılışı

"); kat' ::: (a. i.) : 1) kesme, kesilme; biçme. 2) halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.

kat'-i alâka ::: ilgiyi kesme.

kat'-ı da'vâ ::: dâvayı halletme.

kat'-ı hayât ::: hayâtın kesilmesi, ölüm. 3) geç me, ilerleme, yol alma.

kat'-i merâhil ::: merhaleleri, konak yerlerini geç me, yol alma.

kat'-i merâtib ::: rütbeleri geçme, büyük rütbeye geçme.

kat'-ı mesafe ::: yol alma.

kat'-ı nıükâfi ::: parabol.

kat'-ı münâsebet ::: ahbaplığı kesme.

kat'-ı nakıs ::: geo. elips.

kat'-ı nazar ::: bakışı kesme, bakmama. 4) g. s. kağıtları oymak suretiyle dantel gibi süslü şekiller meydana getirme sanatı.

kat'-ı tarîk ::: yol kesicilik.

kat'-ı zâid ::: geo. hiperbol. 5) ed. sözün te'sîrini artırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için lâkırdıyı bitmeden kesiverme : "imtihan geliyor, çalışın, yoksa... " gibi.

---
"); kat' osmanlica yazilisi,"); kat' arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler