Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

"); kitâb ~ كتاب

Osmanlıca olarak "); kitâb nasıl yazılır? "); kitâb osmanlıca yazılışı, arapça "); kitâb nasıl yazılır, "); kitâb kuran harflerine göre yazılışı

"); kitâb ::: (a. i. c. : kütüb) : kitap.

Ümm-ül-kitâb ::: Kur'an. (bkz. : Fürkan, Hüdâ, Hitâb, Mushaf, Necm, Nûr, Z kr). Ehl-i kitâb : dört kutsal kitaptan birine îmân eden, inanan, bağlı kalan, (bkz. : kitabi)

Kitab-Ullah ::: Kur’ân. (bkz. : Furkân, Hûda, Hitâb, Necm, Nûr, Zikr).

kitâb-ı hükmî ::: huk. [eskiden] bir şahsın vekili bulunmayan gaip bir şahıs ile olan dâva ve beyyinesini istimâ ile yargıcın bunu mübeyyin olarak kaybolan kimsenin bulunduğu mahal yargıcına gönderdiği yazı.

kitâb-ün-Nakz ::: huk. [eskiden] mütâreke ve müsâlâhayı veya ahd ve emânı fesh ve izâleye dâir düşman tarafından gönderilen mektuptur ki, düşman kumandan tarafından gönderildiği sabit olmadıkça maâliyle amel ve düşman üzerine hücum olunamaz.

---
"); kitâb osmanlica yazilisi,"); kitâb arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler