Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

kuvve ~ قوی

Osmanlıca olarak kuvve nasıl yazılır? kuvve osmanlıca yazılışı, arapça kuvve nasıl yazılır, kuvve kuran harflerine göre yazılışı

kuvve ::: (a. i.) : 1) kuvvet, güç. 2) niyet, fikir. 3) salâhiyet (yetki). 4) keyfiyet, vasıf.5) his. 6) kabiliyet. 7) fels. fr. faculte.

kuvve-i adliyye ::: huk. hukuk ve ceza kanunlarını, vak'a ve hâdiselere tatbik eden kuvvet.

kuvve-i an-il merkeziyye ::: fiz. merkezkaç kuvvet, bir merkez çevresinde hareket eden bir cismi, o merkezden uzaklaştıran kuvvet, fr. force centri-fig.

kuwe-i askeriyye ::: askerî kuvvet, bir yere çıkartma yapabilecek, kullanılabilecek asker kuvveti.

kuvve-i azm ::: azim kuvveti.

kuvve-i bahriyye ::: ask. deniz harp kuvveti.

kuvve-i bâsıra ::: hek. görme kuvveti, gözdeki görücülük kuvveti.

kuvve-i cazibe ::: fiz. [Arz'ın] cezbetme, çekme kuvveti, fr. pesanteur.

kuvve-i dâfia ::: defetme, savma kuvveti.

kuvve-i galibe ::: ("ga" uzun okunur) : üstün, ezici kuvvet.

kuvve-i hafıza ::: hafıza kuvveti, hıfzetme, unutmama kuvveti.

kuvve-i icrâiyye ::: huk. devlet idaresiyle ilgili, umûmî icrâât ile zabıta kanun ve nizamlarının ve mahkemelerden çıkan hüküm ve i'lâmların yerine getirilmesiyle mükellef bulunan kuvvet.

kuvve-i ihtilâlv ::: ihtilâl kuvveti.

kuvve-i ile-l- merkeziyye ::: fiz. merkezcil kuvvet, muhitten merkeze doğru yönelen kuvvet, fr. foree centripete. [kuvve-i an-il merkeziyye'nin zıddı]

kuvve-i istinâd ::: dayanma kuvveti.

kuvve-i kudsiyye ::: Allah sırlarının kendisinde gözüktüğü peygamberlerin, ermişlerin kuvveti.

kuvve-i lâmise. ::: hek. bir nesnenin yumuşaklığını, katılığını hisseden kuvvet.

kuvve-i mâliyye ::: mal ve servetçe olan iktidar.

kuvve-i mekniyye ::: f'ra. gizli güç, potansiyel.

kuvve-i muhassala ::: fiz. kuvvetlerin bileşkesi, birçok kuvvetlerin yerine geçen kuvvet.

kuvve-i mutasarrıfa ::: zihinde hayâlin sakladığı şeyleri istenildiği şekilde düzenleme ve harcama kuvveti.

kuvve-i müdrike ::: beş duyu ile duyulan şeyleri zihinde de duyma kuvveti.

kuvve-i mümeyyize ::: içte hissedilen şeyleri birbirinden ayırma kuvveti.

kuvve-i mütehayyile ::: duyulmuş bir şeyi tekrar canlandırma kuvveti.

kuvve-i nâmiyye ::: nemâlandırıcı kuvvet.

kuvve-i sâmia ::: işiticilik kuvveti.

kuvve-i şâmme ::: koku alma kuvveti.

kuvve-i şeheviyye ::: fels. fr. concupiscence.

kuvve-i şehvâniyye ::: istek, yeme içme arzusu.

kuvve-i tesrîiyye ::: huk. kanun yapma salâhiyeti, yetkisi, yasama gücü.

kuvve-i umûmiyye ::: umûmî kuvvet, [en çok] asker ve silâh kuvveti.

kuvve-i vahime ::: zihinde hazır olan şeyleri tertip ve sarf etme kuvveti.

kuvve-i zahriyye ::: arka veren kuvvet, yardımcı, imdatçı.

kuvve-i zâika ::: lıek. tadıcılık kuvveti.

---
kuvve osmanlica yazilisi,kuvve arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler