Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

"); kıraat ~ قرائت

Osmanlıca olarak "); kıraat nasıl yazılır? "); kıraat osmanlıca yazılışı, arapça "); kıraat nasıl yazılır, "); kıraat kuran harflerine göre yazılışı

"); kıraat ::: (a. i.) : 1) okuma; devamlı ve düzgün okuma, (bkz. : handen). İlm-i Jsjrâat : Kur’ân’ın usûl ve kaidesine göre okunması

kıraati seb’a ::: Kur’ân-i Kerim'in yedi türlü okunuş tarzı. bkz : rivayet-i aşere).

kırâat-i Âsı.-rç ::: bu yedi tarz arasında yaygın olanı. Bediî kıraat : ed. mantıkî kıraat şartlarına riâyet ettikten baŞka rikkat mevkiinde sesini indirme, şiddet makannda yükseltme-acemi aktör tavrı takınmaksızın- mevzuu ses ve işaretle canlandırma. Mantıkî kıraat : ed. acele etmiyerek, fakat yazı işaretlerine dikkat ederek, yânî virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, şaşma ve sualleri anlatmak, konuşmalarda konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okuma. Mihaniki kıraat : kelimeleri, terkipleri dofiru telâffuz etmekle beraber, ezber dersi dinletircesine ve makine gibi saldır saldır okuma. 2) namazın rükünlerinden olmak ü

---
"); kıraat osmanlica yazilisi,"); kıraat arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler