Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

Baki ~ باقي

Osmanlıca olarak Baki nasıl yazılır? Baki osmanlıca yazılışı, arapça Baki nasıl yazılır, Baki kuran harflerine göre yazılışı

Baki ::: (a. h. i.) : ünlü Türk Şâirlerinden olup asıl adı Abdülbâki Mahmud'dur; babasının adı Mehmed'dir. İstanbul'da doğmuştur. Kanunî Sultan Süleyman'dan himaye görmüş ve Meliküşşuara, Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. Meşhur dîvânından başka Mevâhib-i ledüniye tercümesi vardır ki buna meâlimülyakîn fî siyreti seyyid-il-mürselîn adını vermişti. El-âlâm fî ahvâl-i beldet-il harâm tercümesi ile Fazâil-i cihâd'ı vardır; bunu da Meşâir-ül-eşvak ile Mesâri-ül-uşşâk'dan tercüme etmiştir, (d. : 1527-Ö. : 1599) .

---
Baki osmanlica yazilisi,Baki arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler