berât ~ برات

berât ~ برات ne demektir?

berât ~ برات ::: (a. i. c. : berevât) : [eskiden] rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman.

berât-ı cibâyet ::: vergi, resim, icâre gibi hazîneye yahut vakfa âit paraları toplamak yetkisini veren vesîka.

berât gecesi ::: Peygamberimize, peygamberliğin bildirildiği Şaban ayının onbeşinci gecesi.

berât-ı hümâyûn ::: pâdişâhlara mahsus ferman.

berât-ı terhânî ::: gördüğü büyük bir hizmet karşılığı olarak vergiden muaf tutulması hakkında pâdişah tarafından verilen ferman.

---
berât ne demektir? anlamı nedir? berât osmanlıca yazılışı,berât arapca nasil yazilir

Sıradaki Kelimeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı