Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

Süleyman Çelebi ~ سليمان چلبی

Osmanlıca olarak Süleyman Çelebi nasıl yazılır? Süleyman Çelebi osmanlıca yazılışı, arapça Süleyman Çelebi nasıl yazılır, Süleyman Çelebi kuran harflerine göre yazılışı

Süleyman Çelebi ::: (a. h. i.) : Bursa'da doğmuştur. Babasının adı Ahmet Paşa'-dır. Önce Sultan Yıldırım Bayezit'ın, sonra Emir Süleymamn yakınlarından olmuştur. Peygamberimiz hakkında yazdığı Mevlidi ile pek çok İslâm şâirine nasîbolmıyan bir şöhret kazanmış, mevzuunu yüksek bir samimiyet ve heyecanla ifâde etmeğe çalışmıştır. Eserini Aşık Paşanın "Garibnâ-nâme"si ile Kadı Darîr'in "Siyer-i Nebevî tercüme-si"nden ilham alarak 1409 senesinde tamamlamıştır. Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)'e karşı samimî bağlılığını, derin tahassüsleriyle ve islâm ümmetinin dînî he-yecanlariyle mezcederek nakle muvaffak olduğu için bu manzum eser, bu sahada yazılmış bütün eserler ar

---
Süleyman Çelebi osmanlica yazilisi,Süleyman Çelebi arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler