Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

beyt ~ بيت

Osmanlıca olarak beyt nasıl yazılır? beyt osmanlıca yazılışı, arapça beyt nasıl yazılır, beyt kuran harflerine göre yazılışı

beyt ::: (a. i. c. : büyüt) : 1) mesken, hâne, ev, oda, oba.

beyt-i ankebût, beyt-ül-ankebût ::: örümcek yuvası; mec. derme çatma ev.

beyt-i iddet ::: huk. evlilik devam ederken karı ile kocanın birlikte oturdukları ev.

beyt-i muzlim ::: fotoğraf kutusu.

beyi-i şerîf ::: Kabe. (bkz. : Beytullâh).

beyt-ül-ahzân ::: 1) Yusuf'u kaybeden Yâkub'un çadırır; 2) dünyâ.

beyt-ül-arûs ::: gelin odası, (bkz. : hacle, hacle-gâh).

bayt-ül-hüzn ::: hüzünlü, gamlı, kederli ev.

beyt-üi-mâi ::: mâliye hazinesi, [islâm hukukunda].

beyt-ül-ma'mûr, beyt-i ma'mûr ::: yedinci kat gökte, Cennet-i Firdevs'te bir köşk olup Hz. Ademle yer yüzüne indirilmiş -Kabe mevkiine- Tufandan sonra yine Cennetteki yerine alınmıştır.

beyt-üz-zifâf ::: gelin odası, (bkz. : beyt-ül-arûs). 2) (a. i. c. : ebyât) : ed. aynı vezinde iki mısra'dan ibaret söz.

beyt-i musarra' ::: ed. mısrâların ikisi de kafiyeli olan beyit.

beyt-ül-gazel ::: ed. gazelin en güzel, en iyi olan beyti.

beyt-ül-kasîd ::: ed. kasidenin seçilmiş en güzel beyti.

---
beyt osmanlica yazilisi,beyt arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler