şûra ~ شوری

şûra ~ شوری ne demektir?

şûra ~ شوری ::: (a. i.) : 1) konuşmak için toplanma. 2) konuşma yeri.

şûrâ-yi devlet (devlet şûrası) ::: * danıştay, idare dâvalarına bakmak, hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve imtiyaz mukaveleleri üzerine düşüncesini bildirmek gibi vazifeleri olan ve üyeleri Büyük Millet Meclisince seçilen yüksek kurul.

şûrâ-yi saltanat ::: tar. Sevr muahedesinin imzasından önce, İstanbul'da bizzat Sultan'ın riyaseti altında padişahlığın büyük me'murlarmdarr ibaret fev kalâde meclis.

---
şûra ne demektir? anlamı nedir? şûra osmanlıca yazılışı,şûra arapca nasil yazilir

Sıradaki Kelimeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı