Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

Câmî ~ جامي

Osmanlıca olarak Câmî nasıl yazılır? Câmî osmanlıca yazılışı, arapça Câmî nasıl yazılır, Câmî kuran harflerine göre yazılışı

Câmî ::: (f. h. i.) : İran'ın XV. Asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir ve âlim şâiri, Fatih'le muhabere etmiştir. Asıl adı Abdur-rahman'dtr. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır. Bizde Câmî adiyle şöhret bulan eseri Arap nahvine âit Kâfiye'nin şerhi olup vaktiyle medreselerde okutulurdu.

---
Câmî osmanlica yazilisi,Câmî arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler