آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقكگلمنوهى
Nasıl Yazılır » Osmanlıca nasıl yazılır

dâire ~ دائره

Osmanlıca olarak dâire nasıl yazılır? dâire osmanlıca yazılışı, arapça dâire nasıl yazılır, dâire kuran harflerine göre yazılışı

dâire ::: (a. i. c. : devâir) : 1) çember. 2) me'murun çalıştığı yer. 3) ev ve apartman bölüntüsü. 4) sınır içi. 5) zilli tef. 6) Osmanlı İmparatorluğu zamanında Şehremâneti'nin belediye şubeleri.

dâire-i aide ::: âit olduğu resmî makam.

dâire-i azime ::: a«tr. arzın merkezinden geçerek semâ küresini kesen her hangi bir düzlemin teşkil ettiği ara kesit.

dâire-i intihabiyyev ::: seçim bölgesi.

dâire-i kaza ::: (kaza dâiresi) : vazife, salâhiyet.

dâire-i küıûf ::: a»tr. arzın bir senede resmettiği mahrek sathının semâ küresi ile olan ara kesiti.

dâire-i nısf-ün-nehâr ::: her hangi bir mahallin semt-ür-re'sinden geçen düzlemin semâ küresi ile teşkil ettiği ara kesiti.

dâire-i resmiyye ::: resmî dâire, hükümet dâiresi.

dâire-i sâdise ::: altıncı (Beyoğlu) dâire.

dâire-i sıa ::: astr. mahallin semt-ür-re'sinden geçen nısf-ün-nehâr dâiresinden mâda diğer bütün nisf-ün-nehar dâirelerine verilen bir ad.

dâire-i umûr-i askeriyye ::: askerî işler dâiresi, [İstanbul'da, Bayezit'te şimdiki Üniversite merkez binasının bulunduğu yer].

---
dâire osmanlica yazilisi,dâire arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler