آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقكگلمنوهى
Nasıl Yazılır » Osmanlıca nasıl yazılır

dâr ~ دار

Osmanlıca olarak dâr nasıl yazılır? dâr osmanlıca yazılışı, arapça dâr nasıl yazılır, dâr kuran harflerine göre yazılışı

dâr ::: (a. i. c. : dirân) : 1) ev 2) yer. 3) yurt.

dâr-ı beka ::: ahret.

dâr-ı dünyâ ::: dünyâ.

dâr-ı emân ::: Müslümanlar ile sulh hâlinde bulunan veya Müslümanların zimmetini kabul eden gayrimüslim bir milletin ülkesi.

dâr-ı fena ::: dünyâ.

dâr-ı harb ::: Müslümanlar ile aralarında sulh hâli bulunmıyan gayrimüslimlerin ülkesi. [bu ülkedeki Müslim olmıyan ahâlîden her birine "harbî" denir].

dâr-ı İslâm ::: Müslümanların hâkimiyeti altında bulunan yerler. [Müslimler oralarda huzur ve emniyet içinde yaşarlar].

dâr-ı ridde ::: aslında Müslim iken sonradan irti-dâdeden veya bir aralık Islâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulunduğu şehir veya kasaba, [bâzı ahkâm itibariyle dâr-ı harb'den ayrılır].

dâr-ı şûrâ-yı askerî ::: 1253 yılı muharreminde teşkîl ve 1259 tarihli nizâmnâme ile vazîfesi tes-bît olunan ve bir reis ve bir müftü ile askerî ve mülkî ricalden on bir daimî ve altı muvakkat âza (üye) ile kurulan yüksek askerî bir meclis idi. [1296 târihinde lağvolunmuştur].

dâr-ı zimmet ::: Müslümanların ahit ve emânını, . himayesini kabul etmiş olan gayrimüslimlere mahsus yerler.

dâr-ül-cihâd ::: islâm sınırları dışındaki ülkeler. Islâmla barış hâlinde olmıyan veya bir anlaş, -ma yapmamış olan ülkeler.

dâr-üt-tabâat-ül-âmire ::: Devlet Matbaası.

---
dâr osmanlica yazilisi,dâr arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler