galib ~ غالب

galib ~ غالب ne demektir?

galib ~ غالب ::: ("ga" uzun okunur, a. s.) : 1) galebe eden, galebe çalan, üstün gelen, yenen. 2) daha kuvvetli.

gâlib ihtimâl ::: daha kuvvetli ihtimal.

galib-i mutlak ::: tam mânâsiyle galip.

galib-i tüvânâ ::: güçlü galip. 3) i. erkek adı.

Galib (Şeyh-) ::: meşhur Dîvan şairlerindendir; İstanbul'da doğmuştur, asıl adı Mehmed'dir; babasının adı Mustafa Reşîd'dir. Büyükçe bir dîvânı vardır. Gazel ve kasidelerinin bâzılarında Nâbi, Nedîm ve Nef'î'nin tesirleri görülür. "Hüsn-i Aşk" adlı eserini yirmi altı yaşında iken mesnevî tarzında yazmıştır. Sırf Türkçe yazılmış bir de gazeli vardır, (d. : 1757-Ö. : 1798) .

---
galib ne demektir? anlamı nedir? galib osmanlıca yazılışı,galib arapca nasil yazilir

Sıradaki Kelimeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı