Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

âyîn ~ آيين

Osmanlıca olarak âyîn nasıl yazılır? âyîn osmanlıca yazılışı, arapça âyîn nasıl yazılır, âyîn kuran harflerine göre yazılışı

âyîn ::: (f. i.) : 1) merasim, tören. 2) Alevî'lerin içki sohbetleri.

âyîn-i cem ::: 1) ahbapça, tarîkat erbabınca toplanıp eğlenme. 2) Alevîlerin içki sohbetleri.

âyîn-i kadîm ::: mevlevîhânelerde tekkelerin kapatılmasına kadar semâ esnasında âyînhanların okudukları, eski zamanlara âit olmaları hasebiyle bestekârları unutulmuş bulunan ilâhi.

âyîn-i şerîf ::: Mevlevîhânelerde semâ esnasında âyînhanların söyledikleri ilâhiler.

---
âyîn osmanlica yazilisi,âyîn arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler