Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

nâ-bûd-mend ~ نابود مند

Osmanlıca olarak nâ-bûd-mend nasıl yazılır? nâ-bûd-mend osmanlıca yazılışı, arapça nâ-bûd-mend nasıl yazılır, nâ-bûd-mend kuran harflerine göre yazılışı

nâ-bûd-mend ::: (f. b. s.) : fakir, yoksul.

nabza ::: şâiridir; 1626 da Urfa'da doğmuştur. Dördüncü Sultan Mehmed devrinde (1648-1687) İstanbul'a gelerek Musâhib-i Şehriyârî Mustafa Paşa dâiresine intisab ile onun dîvan kâtipliğini yapmış ve bir ara Hicaz'a da gitmiştir. Mustafa Paşa ölünce Haleb'e çekilerek uzun müddet orada yaşamıştır; Halep Vâlîsi Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte yeniden İstanbul'a gelmiştir (1710). İstanbul'da hayâtının son yıllarında baş muhasebecilik vazifesi görmüş ve' 1712 de ölmüştür. Başlıca eserleri şunlardır : Mürettep Divan, Hayriyye, Hayr-âbâd, Surnâme, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Tuhfet-ül-Harameyn, Münşeat. Vâdî sahibi büyük bir şâirdir; şiirleri daha çok hikemîdir. Ebü-I-Hayr ve Emin adlı iki

---
nâ-bûd-mend osmanlica yazilisi,nâ-bûd-mend arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler