Nâcî ~ ناجی

Nâcî ~ ناجی ne demektir?

Nâcî ~ ناجی ::: (a. h. i.) : istanbul'da saraç esnafından Ali ağa adında namuslu bir adamın oğlu olup meşhur muharrirlerden Ahmed Midhat Efendi'nin damadıdır. Babasının ölümünden sonra Rumeli'ye gidip Varna medreselerinde sağlam bir tahsil görmüş, yine orada rüştiye hocalığında bulunmuş, sonra İstanbul'a gelerek "Tercemân-ı hakikat" gazetesine intisâbetmiştir. Arapça, Farsça ve Frahsızcayı çok iyi bilen Naci 1893 de kırk dört yaşında iken istanbul'da vefat etmiştir. Manzum eserleri şunlardır : Ateşpâre, Şerare, Fürûzân, Hamiyyet, Zâtünnitâkayn, Ertuğrul Gazi, Terkîb-i bend, Yadigâr-ı Naci, Takti' yahut Aruz numunesi, Mesnevî-i Muallim Naci.

---
Nâcî ne demektir? anlamı nedir? Nâcî osmanlıca yazılışı,Nâcî arapca nasil yazilir

Sıradaki Kelimeler

Arama ekranı

Sitemizde detaylı hızlı ve kolay arama ekranı