Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

devletli,-lü ~ دولتلی ، ـ لو

Osmanlıca olarak devletli,-lü nasıl yazılır? devletli,-lü osmanlıca yazılışı, arapça devletli,-lü nasıl yazılır, devletli,-lü kuran harflerine göre yazılışı

devletli,-lü ::: (a. t. b. s.) : [eskiden] refah, saadet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen bir unvan.

devletlü inâyetlü ::: sarayın kızlar ağasına verilen unvan.

devletlü necâbetlü ::: şehzadeler hakkında kullanılan bir unvan.

devletlü re'fetlü ::: [eskiden] seraskerlere verilen unvan.

devletlü semâhatli ::: şeyhülislâmlar hakkında kullanılan bir unvan.

devletlü siyâdetlü ::: Mekke şerîfine verilen unvan.

devletlü utûfetlü ::: vezirlere, müşirlere, pâdişâh damatlarına verilen unvan. [Sadrazamlık etmişlere : "übbehetlü devletlü" yazılırdı].

---
devletli,-lü osmanlica yazilisi,devletli,-lü arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler