Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

devr ~ دور

Osmanlıca olarak devr nasıl yazılır? devr osmanlıca yazılışı, arapça devr nasıl yazılır, devr kuran harflerine göre yazılışı

devr ::: (a. i. c. : edvar) : 1) dönme, bir şeyin etrafını dolaşma. 2) dönüp dolaşma. 3) nakil, aktarma. 4) bir şeyi, başkasına teslim etme.

devr ü teslîm ::: biri, bir işi tamâmiyle başkasına vererek o işten çekilme. 5) zaman, çağ. 6) bir zamanın bölündüğü kısımlardan herbiri. 7) baştan sonuna kadar okuma. 8) tas. dünyâya gelme, (nüzul) ve tekrar geldiği yere dönme (urûç) hâli. 9) müz. bir müzik üzerinde, her ölçüye verilen isim olup umumiyetle büyük ölçüler ve peşrevler için kullanılır.

devr-i devlet ::: devlet zamanı, saadet nöbeti.

devr-i dil-ârâ ::: gönlü hoş eden devir, en hoş zaman.

devr-i ebvâb ::: kapı kapı gezip dolaşma.

devr-i esâtîr ::: mitoloji çağı.

devr-i felek ::: zaman, talih, kader.

devr-i gül ::: gül mevsimi.

devr-i hindî ::: müz. Türk müziğinin küçük usul-lerindendir; 7 zamanlı ve 5 darblıdır. Bu usul ile şarkı ve ilâhiler ölçülmüştür. Bu makamın 7/8, bir de 7/4 ağır devr-i hindî mertebeleri kullanılmıştır. Bir semaî ile bir sofyandan mürekkeptir.

devr-i isnâ-aşerî ::: oniki hayvan adlariyle sayılan oniki yıllık devir.

devr-i kamerî ::: bir ay içinde ayın dolaşması.

devr-i kebir ::: müz. Türk müziğinin büyük usullerindendir. 28 zamanlı ve 12 darblıdır. Bu usul ile kâr, tevşîh, ilâhi bilhassa beste peşrevler ölçülmüştür.

devr-i lâle ::: lâle devri, lale mevsim!.

devr-i mihnet ::: dünyâ.

devr-i râbi' ::: eski takvimlerde uğurlu ve uğursuz günler devri olup oniki gündür.

devr-i revân ::: müz. Türk müziğinin, küçük usullerindendir 14 zamanlı ve 6 darblıdır Bu usul ile âyîn-i şerifler, tevşîhler, ilâhîler, kârlar, besteler, şarkılar, peşrevler ölçülmüştür.

devr-i sabık ::: bir önceki hükümet, padişah devri

devr-i terakkî ::: ilerileme devri.

devr-i tûrân ::: müz. Türk müziğinin küçük usul-lerindendir. 7 zamanlı ve 3 darblıdır. Türkü, köçekçe ve oyun havalarında kullanılmıştır.

devr-i Veledi ::: mukabele günü semâ başlamadan önce şeyh önde, dedeler kıdem sırasiyle arkada olduğu halde semahanenin dâiresi içinde ve halka şeklinde görünmek suretiyle üç defa yapılan dolaşma, [buna : "Sultan Veled Devri" de denir].

---
devr osmanlica yazilisi,devr arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler