Osmanlica.org » Osmanlıca nasıl yazılır

Niyâzî ~ نياری

Osmanlıca olarak Niyâzî nasıl yazılır? Niyâzî osmanlıca yazılışı, arapça Niyâzî nasıl yazılır, Niyâzî kuran harflerine göre yazılışı

Niyâzî ::: (a. h. i.) : XV. asrın dîvan şairlerindendir. Bursa'da bulunmuş ve Ahmed Pa-şa'nın zamanında yaşamıştır. Hayâtı hakkında etraflı malûmat olmıyan bu şâirin epeyce kasidesi bulunduğunu arapça, farsça ve Türkçe üzerine mü-rettep dîvânı varsa da sonradan kaybolduğunu Lâtîfî yazmaktadır.

---
Niyâzî osmanlica yazilisi,Niyâzî arapca nasil yazilir
Osmanlıca Nasıl Yazılır

 

Secmeler